Bio

Gunther Baeyens, better knows as CAZn1…

NL°

…krabbelde al van in de kleutertijd naar de pubertijd op muren en andere dingen. Hij werd in het lager ontdekt voor zijn tekenvaardigheid, en scoorde goed ook.

Op middelbare leeftijd volgde hij kunsthumaniora en vrije kunstambachten in Gent en Antwerpen op de Stedelijke Secundaire Kunstacademie en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Daar werd zijn gave die hij van zijn grootvaders geërfd heeft nog bijgeschaafd.

Ook het ruimtelijk inzicht, kleurenstudie, anatomie, kunstgeschiedenis, architectuur, materieel en vormstudie…zijn hem niet onbekend’

In die evolutie leerde hij graffiti, tot op heden krabbelt hij nog steeds op muren, canvassen, panelen, voertuigen, voor privé en/of commerciële doeleinden, industrieel of een artistieke publiciteit voor uw zaak. En dit met het idee van graffiti…en mixed-media. Hij laat ook van zijn kunsten gebruik maken om verfraaiingen, decoraties op festivals of scholen aan te brengen.

Van oldskool graffiti naar hedendaags graffuturisme. Strakke architecturale design en realistische beelden met een persoonlijke toets..

CAZ…is de naam, net dat ietsje meer waar jij naar zoekt!

_
UK°

…scribbled already in infancy to puberty on walls and other things. He was discovered in the lower for his drawing skills, and scored well too.

In middle age he attended art school and free art crafts in Ghent and Antwerp at the Urban Secondary Art School and the Royal Academy of Fine Arts. There his gift has been refined that he inherited from his grandfathers.

The spatial awareness, color study, anatomy, art history, architecture, material and form study…are not unknown to him. In this evolution he learned graffiti, to date he still scribbles on walls, canvases, panels, vehicles for private and commercial, industrial or makes artistic publicity for your business. And this with the idea of graffiti…and mixed media. He also leaves his arts used to make embellishments, decorations do showcases at festivals and schools.

From ordinairy oldskool graffiti to contemporary artistic graffuturisme.
A sleek architectural design and realistic images with a personal touch.

CAZ … is the name, just that little bit more what you’re looking for!

_
FR°

…déjà griffonné dans la petite enfance à la puberté sur les murs et d’autres choses. Il a été découvert dans la partie inférieure de ses compétences en dessin, et a marqué bien aussi.

Il a fréquenté l’école d’art et de l’artisanat d’art libres à Gand et Anvers à l’école secondaire d’art urbain et de l’Académie Royale des Beaux-Arts. Ce fut son cadeau qu’il a raffiné hérité de son grand-pères.

L’étude conscience spatiale, étude de la couleur, l’anatomie, histoire de l’art, l’architecture, la matière et la forme…pas inconnu pour lui. Dans lequel il a enseigné l’évolution des graffitis, à ce jour, il griffonner encore sur les murs, toiles, panneaux, véhicules pour la publicité privée ou commerciale, industrielle ou quelque artistique a votre cas. Et cela avec l’idée de graffiti…et les médias mixtes. Il laisse également son usage artistique de faire des embellissements, des décorations dans les festivals et les écoles.

De le graffiti oldskool à graffuturisme art contemporaine. le design architectural épuré et des images réalistes avec une touche personnelle ..

CAZ … est le nom, un tout petit peu plus ce que vous cherchez!